รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดมุกดาหาร รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม 
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดมุกดาหาร

อาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหารชั้น 4 ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร

ตั้งแต่วันที่ 18-21 มีนาคม 2561 ในวันเวลาราชการ หรือ โทรสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 042-614-401


ไฟล์เอกสารประกอบ
24243.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar