ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ซำรุด เสื่อมสภาพ

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร
เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ซำรุด เสื่อมสภาพ
ด้วย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกตาหาร มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 3 รายการ โดยการวิธีขายทอดตลาดแบบประมูลด้วยวาจา (ปากเปล่า)

ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศ-ขายทอดตลาด 2565.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar