กรมสรรพสามิต ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพซึ่งได้จัดซื้อหรือหาใช้งานทดแทนแล้วและหมดความจำเป็นต้องใช้งานต่อไป

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :