มุกดาหารพร้อมฉีดวัคซีนโควิด- 19 ตามจำนวนที่ได้รับ ได้ถึง 5000 คน ต่อวัน ตามจำนวนจัดสรร 24,000 Dose

 

 

 

มุกดาหารพร้อมฉีดวัคซีนโควิด- 19 ตามจำนวนที่ได้รับ ได้ถึง 5000 คน ต่อวัน ตามจำนวนจัดสรร 24,000 Dose

จังหวัดมุกดาหาร ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดมุกดาหาร เพื่อพิจารณาแผนการกระจายวัคซีน ตามสัดส่วนกลุ่มประชากรในพื้นที่ ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

วันนี้ (2 มิถุนายน 2564) นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งในรอบเดือนมิถุนายน 2564 จังหวัดมุกดาหาร จะได้รับจัดสรรวัคซีน Astra Zeneca จำนวน 24,000 โดส/คน

นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า คณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนฯ จังหวัดมุกดาหาร มีมติเห็นชอบ จัดสรรในสัดส่วน 30 : 70 โดย 30% จํานวน 7,200 คน จัดสรรให้ผู้สูงอายุ และประชาชน 15-59 ปี ที่มีโรคเรื้อรัง (จองผ่านหมอพร้อม) และสัดส่วน 70 % จํานวน 16,800 คน จัดสรรให้บุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรด่านหน้า พนักงานขับรถ บุคลากรทางการศึกษา สถานประกอบการ/ห้างสรรพสินค้า ส่วนราชการ ตามลําดับ

นายแพทย์พงษ์วิทย์ วัชรกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร กล่าวว่า การนัดหมายฉีดวัคซีน ทุกพื้นที่จะมีการนัดหมายเวลา ไว้ล่วงหน้า โดย อำเภอเมือง กำหนดฉีดวัคซีน ณ หอประชุม 250 ปีมุกดาหาร วันที่ 7-8 มิถุนายน สำหรับในเขตเทศบาล และ วันที่ 9-10 มิถุนายน 2564 นอกเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ส่วนอำเภออื่นๆ ให้บริการฉีดวัคซีน ณ โรงพยาบาลชุมชน

นอกจากนี้ คณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดมุกดาหาร มีมติเห็นชอบ แอฟพลิเคชั่น “มุกแท้” ในการเปิดจองคิวฉีดวัคซีนสำหรับกลุ่มประชาชนทั่วไป ซึ่งจะแนะนำการใช้งานให้ประชาชนทราบต่อไป

ข่าว- วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :