จ.มุกดาหาร จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิ.ย.64

จ.มุกดาหาร จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิ.ย.64

วันที่ 3 มิ.ย.64 เวลา 09.30 น. ที่ วัดศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ รวมทั้งถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 43 พรรษา 3 มิถุนายน 2564 โดยมีพระราชรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

จากนั้น เวลา 11.00 น. นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานมอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้านที่อยู่อาศัยแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหารแก่นางราตรี ประกิ่ง บ้านเลขที่ 182 หมู่ที่ 3 ต.บางทรายน้อย อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร โดยมีนายสมศักดิ์ บุญจันทร์ นายอำเภอหว้านใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน ร่วมพิธี

ต่อมาในเวลา 15.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานมอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้านที่อยู่อาศัยแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหารแก่นางบุญตา แข็งแรง บ้านเลขที่ 247 หมู่ที่ 14 ตำบลดงเย็น อ.เมืองมุกคาหาร จ.มุกดาหาร โดยมีนายพรชัย พุดซ้อน นายอำเภอเมืองมุกดาหาร จิตอาสาพระราชทาน ร่วมพิธี

ทั้งนี้ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้านที่อยู่อาศัยแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร โดยการบูรณาการร่วมกันทั้งหน่วยงานภาครัฐ/ ภาคธุรกิจเอกชน /ภาคประชาสังคม/และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันดำเนินการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงที่อยู่อาศัยโดยมุ่งช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ได้มีบ้านพักที่อยู่อาศัยที่แข็งแรง ปลอดภัย พร้อมทั้งสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าว-สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :