มุกดาหารฉีดวัคซีน ในกลุ่มผู้สูงอายุ และ กลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง คาดเป็นไปได้ตามเป้าหมาย

มุกดาหารฉีดวัคซีน ในกลุ่มผู้สูงอายุ และ กลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง คาดเป็นไปได้ตามเป้าหมาย

วันนี้ (7 มิถุนายน 2564) นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการมุกดาหาร และคณะ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ในการให้บริการฉีดวัคซีนกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง ที่หอประชุม 250 ปี จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและคาดว่าสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 
นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาการ กล่าวว่า จังหวัดมุกดาหาร กำหนดฉีดวัคซีนในเดือนมิถุนายน ระหว่างวันที่ 7 -10 มิถุนายน 2564  โดยมีจุดฉีดวัคซีน 7 แห่ง ใน 7 อำเภอ โดยอำเภออื่นๆ ฉีดที่โรงพยาบาลชุมชน และ อำเภอ เมือง ใช้สถานที่ หอประชุม 250  ปี มุกดาหาร ซึ่งประชาชนที่ลงทะเบียนและนัดหมายไว้ได้มาตามนัด และการฉีดวัคซีน ยังไม่พบปัญหาแต่อย่างใด และต้องขอบคุณกระทรวงสาธารณสุขที่ได้จัดสรรวัคซีนให้ได้ตามเป้าหมาย
ทั้งนี้ จังหวัดมุกดาหารได้รับจัดสรรวัคซีน ในรอบเดือนมิถุนายน 2564 ได้แก่ แอสตร้าเซเนก้า จำนวน 19,000 โดส  กำหนดฉีดวันที่ 7,9, และ 10 มิถุนายน 2564 และซิโนแวค จำนวน 9,000 โดส  ฉีดวัคซีนซิโนแวคให้กับบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการเตรียมการเปิดภาคเรียน  จำนวน 3,900 คน วันที่ 11 มิถุนายน 2564 และ วัคซีนเข็มที่ 2 สำหรับ ผู้ที่ฉีดในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 จำนวน 2,000 คน 

ส่วนบรรยกาศ การรับบริการ ฉีดวัคซี นวันแรก ในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป จังหวัดมุกดาหาร ไดัจัดจุดบริการ ไว้ 8 ขั้นตอน ในการเข้ารับบริการ โดยมีทีม แพทย์ เภสัชกร พยาบาล ประจำ ในจุดต่างๆ และมีจิตอาสาอำนวยความสะดวกในจุดคัดกรองและจัดคิวในการเข้ารับวัคซีน ซึ่ง ผู้รับบริการต่างพูดว่ามีความมั่นใจในการมารับวัคซีนเพื่อหยุดยั้งการระบาดโรคโควิด-19 และมาตามนัด “หมอพร้อม” และการประสานของเจ้าหน้าที่  ได้รับความสะดวกในการเข้ารับบริการ และในขณะนั่งรอสังเกตุอาการยังไม่มีผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ 

ข่าว- วันวิภา. แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :