จังหวัดมุกดาหารเพิ่มรถรับผู้ป่วยกลับบ้านพร้อมออกคำสั่งและประกาศเพื่อควบคุมการระบาดโรคโควิด-19 ฉบับล่าสุด มีผล 19 กรกฎาคม นี้

จังหวัดมุกดาหารเพิ่มรถรับผู้ป่วยกลับบ้านพร้อมออกคำสั่งและประกาศเพื่อควบคุมการระบาดโรคโควิด-19 ฉบับล่าสุด มีผล 19 กรกฎาคม นี้

วันนี้ (16 กรกฏาคม 2564) เวลา 09.30 น. นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 35 /2564 ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร นายแพทย์พงษ์วิทย์ วัชรกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร พร้อมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุม ซึ่งครั้งนี้ที่ประชุมเห็นชอบตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มทุกอำเภอ ซึ่งที่โรงพยาบาลตอนตาลใช้อาคารอำนวยการซึ่งไม่ได้เปิดให้บริการใช้เป็นโรงพยาบาลสนามรับผู้ป่วยที่เดินทางกลับมารักษาแล้ว จำนวน 25 เตียง และสามารถรองรับได้ถึง 80 เตียง ส่วนอำเภออื่นๆ ให้ดำเนินการโดยเร่งด่วน

นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารกล่าวว่า จำนวนผู้ป่วยของจังหวัดมุกดาหารมีจำนวนเพิ่มขึ้น เนื่องจาก มีผู้ป่วยประสานขอความช่วยเหลือ ผ่านสายด่วนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร (0812055908) ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิการกุศลมุกดาหาร เต็กก่า “จีหมกเกาะ หน่วยกู้ชีพ - กู้ภัยธงแดง เดินทางรับผู้ป่วยมุกดาหารกลับบ้านมาแล้ว 2 เที่ยว จำนวน 10 คน และยังมีผู้ป่วยติดต่อขอกลับบ้านอีกกว่า 10 คน ทางจังหวัดจึงได้จัดหารถสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่รับคนป่วยกลับบ้านเพื่อให้คนป่วยชาวมุกดาหารเดินทางกลับอย่างปลอดภัยปฏิบัติตามข้อแนะนำตลอดการเดินทาง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และเมื่อมาถึง จะส่งต่อรักษาตามอาการของผู้ป่วย ณ โรงพยาบาล โดยทันที

นอกจากนี้จังหวัดมุกดาหาร ออกคำสั่งจังหวัดมุกดาหารที่ 3300/2564 เพื่อปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรค ห้ามจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค และงดการจัดการเรียนในสถานศึกษา โดยให้จัดการเรียนแบบทางไกลหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทน มีผลวันที่ 19 - 31 กรกฎาคม 2564 และประกาศจังหวัดฉบับที่ 63 เพื่อกำหนดมาตรการให้ผู้ประกอบการขนส่ง พนักงานขับรถและผู้บริการรถโดยสารประจำทางหมวด ๒ ที่มี เส้นทางเดินรถจากกรุงเทพมหานครมายังจังหวัดมุกดาหาร และเส้นทางหมวด ๓ ที่มีเส้นทางเดินรถระหว่างจังหวัดมายังจังหวัดมุกดาหารทุกเส้นทาง จัดเก็บข้อมูลของผู้โดยสารเพื่อติดตามสอบถามและใช้ในการสอบสวนโรค โดยให้ผู้โดยสารบันทึกข้อมูลในแบบ ต.8 - คค ทุกคน

สำหรับในวันนี้ จังหวัดมุกดาหารมีผู้ป่วยรายใหม่ ซึ่งติดเชื้อนอกจังหวัด 18 ราย และติดเชื้อในพื้นที่อำเภอดงหลวง 1 ราย ผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล 144 ราย รักษาในโรงพยาบาลสนาม 78 ราย

ข่าว - วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร


image รูปภาพ
image
image


คะแนนโหวต :