จังหวัดมุกดาหารจัดงานบวงสรวง พญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช (พญานาคดิน) ตามกิจกรรมงานมหัศจรรย์มุกดาหาร 3 พิภพ

จังหวัดมุกดาหารจัดงานบวงสรวง พญาศรภุชงมุกดานาคราช (พญานาคดิน) ตามกิจกรรมงานมหัศจรรย์มุกดาหาร 3 พิภพ

วันนี้(19 ก.ค. 2564) เวลา 07.30 น. พล ต ต ประชา พรหมนอก อดีตรองนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมเป็นประธาน พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ในงานบวงสรวง พญาศรภุชงมุกดานาคราช (พญานาคดิน) ณ ลานกิจกรรมแก่งกะเบา ตามกิจกรรมงานมหัศจรรย์มุกดาหาร 3 พิภพ โดย จำกัดจำนวนผู้ร่วมงาน และดำเนินการจัดงานด้วยมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวเมืองสามธรรม “ย้อนตำนาน พญานาคราช ออนซอนกลุ่มชาติพันธุ์ลุ่มน้ำโขงจังหวัดมุกดาหาร” และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยว เมืองสามธรรมในวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงจังหวัดมุกดาหารสู่ความยั่งยืน ก่อให้เกิดเส้นทางทองเที่ยวที่หลากหลายสำหรับ นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปที่มีความเชื่อความศรัทธาเรื่องพญานาคในลุ่มแม่น้าโขงเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 รวมทั้งมุ่งสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเมือง 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม) ในวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงจังหวัดมุกดาหารสู่ความยั่งยืน และส่งเสริมเป็นงานประจำปีของจังหวัดต่อไป

จังหวัดมุกดาหารมีทรัพยากรทีงดงามหากมีการส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวก็จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้เพิ่มขึ้น และในขณะเดียวกันประชาชนในพื้นที่เองก็ต้องมีความพร้อมในการเป็นเจ้าบ้าน พร้อมใจกันฉีดวัคซีนให้ได้ตามเป้าหมาย เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวด้วยและหากงานที่จัดขึ้น ปีแรกนี้ผ่านไป จังหวัดมุกดาหารจะมีเส้นทางการท่องเที่ยว มุกดาหาร 3 ภิภพ ที่นักท่องเที่ยวได้มาเยือนได้ตลอดทั้งปี ในการไหว้บูชาพญานาค และ งานประจำปี ในวันขึ้น 15 ค่ำ ถึง แรม 1 ค่ำเดือน 11 ของทุกปี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :