มุกดาหารขอให้ผู้ป่วยชาวมุกดาหารต้องการเดินทางกลับติดต่อ สายด่วน สสจ.มุกดาหาร

มุกดาหารขอให้ผู้ป่วยชาวมุกดาหารต้องการเดินทางกลับติดต่อ สายด่วน สสจ.มุกดาหาร

วันนี้ (21 กรกฎาคม 2564) เวลา 09.30 น. นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 36/2564 ได้ติดตามความก้าวหน้าในเรื่อง โรงพยาบาลสนาม ทั้ง 7 อำเภอ อำเภอหว้านใหญ่มีจำนวน 30 เตียง ตั้ง ณ สสจ.หว้านใหญ่ อำเภอหนองสูง ณ ศูนย์โอทอปอำเภอหนองสูง จำนวน 20 เตียง โรงพยาบาลอำเภอคำชะอี ณ อาคารหลังเก่าโรงพยาบาลคำชะอี จำนวน 40 เตียง อำเภอนิคมคำสร้อย ณ วัดภูดานแต้ จำนวน 72 เตียง โรงพยาบาลดงหลวง จำนวน 30 เตียง และ อ.เมือง ณ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร จำนวน 90 เตียง

ส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร รายงานแผนการจองวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Moderna ราคา 1,300 บาท/โดส จากสภากาชาดไทย จำนวนการจอง 4600 โดส เป็นเงิน 5,980,000 บาท เพื่อฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายตามที่สภากาชาดไทยกำหนด โดยไม่คิดมูลค่า

สถานการณ์ผู้ป่วย ซึ่งในวันนี้มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด 35 ราย มาจากนอกจังหวัด 32 ราย และผู้ป่วยในพื้นที่ 3 ราย (รายที่ 377-379)อยู่ในอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นคนในครอบครัวเดียวกันสัมผัสผู้ป่วยยืนยันจังหวัดยโสธร ส่วนผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม “ศูนย์ฮักแพงชาวมุกดาหาร มีจำนวน 109 ราย

ผลงานฉีดวัคซีนคนมุกดาหารฉีดวัคซีนแล้ว จำนวน 61,853 คน คิดเป็นร้อยละ 25.18 มีอัตราการฉีดเป็นอันดับ 9 ของประเทศ

ทั้งนี้ นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารกล่าวว่า ที่ผ่านมาผู้ป่วย 300 กว่าคนที่เดินทางกลับมารักษาบ้านเกิดให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มาถึงแล้วตรงมายังโรงพยาบาลสนามทันทีทำให้ไม่สัมผัสผู้คนในพื้นที่ ซึ่งต้องขอบคุณในความร่วมมือที่เดินทางด้วยความระมัดระวังและจังหวัดได้ร่วมกับมูลนิธิการกุศลมุกดาหาร จัดรถรับผู้ป่วยกลับจาก กทม. เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง ขอให้ผู้ป่วยที่ต้องการเดินทางกลับจังหวัดมุกดาหารติดต่อประสานงานผ่าน สายด่วน สสจ.มุกดาหาร โทร08-1205-5908 และ 06-05749-06063

ข่าว - วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

#โควิดมุกดาหาร


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :