จังหวัดมุกดาหาร เปิดจุดบริการเชิงรุกตรวจ PCR เชื้อโควิด-19 แบบ One stop service สำหรับพนักงานขับรถขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

จังหวัดมุกดาหาร เปิดจุดบริการเชิงรุกตรวจ PCR เชื้อโควิด-19 แบบ One stop service สำหรับพนักงานขับรถขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายวีระชัย  นาคมาศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารมอบหมายให้นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิด จุดบริการเชิงรุกตรวจ PC R เชื้อโควิด-19 แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว(One stop service) สำหรับพนักงานขับรถขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ณ บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร 
นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า  เปิดจุดบริการเชิงรุกตรวจ PCR นับว่าเป็นประโยชน์เป็นอย่างมาก ทั้งในด้านการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ / ลดการระบาดของโรคCOVID- 19 ซึ่งขณะนี้สถานการณ์ยังมีการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ซึ่งจุดบริการเชิงรุกตรวจ PCR เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานขับรถขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้ออกรถในเวลาที่กำหนด ตลอดจนลดความแออัดในโรงพยาบาล
นายแพทย์พงษ์วิทย์  วัชระกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร กล่าวว่า  จุดบริการเชิงรุกตรวจ PCR แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว(One stop service) เป็นการตรวจแลป หาเชื้อโควิด -19 สำหรับพนักงานขับรถบรรทุกขนส่งสินค้าข้ามด่านสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร-สะหวันเขต) ตามข้อกำหนดของ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว  ซึ่งพนักงานขับรถขนส่งสินค้าทุกคนต้องเก็บตัวอย่างเชื้อบริเวณลำคอและหลังโพรงจมูกส่งตรวจ RT - PCR หลังจากได้รับใบรับรองยืนยันผลเป็นลบ จึงจะอนุญาตให้ขับรถขนส่งสินค้าเข้าไปสปป.ลาว โดยการให้บริการตรวจแลปได้วันละ 2 รอบ รอบแรก 08.00 –11.00 น ผลออกเวลา 16.00 น. และรอบ 2 เวลา 13.00- 16.00 น. ผลจะออกในวันรุ่งขึ้น ซึ่งโรงพยาบาลมุกดาหารสามารถให้บริการได้ถึงวันละ 400 คน

ข่าว – วันวิภา  แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร 
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :