จังหวัดมุกดาหารฉีดวัคซีนพระราชทาน “ซิโนฟาร์ม” เข็มที่ 2 แก่ประชาชน

จังหวัดมุกดาหารฉีดวัคซีนพระราชทาน “ซิโนฟาร์ม” เข็มที่ 2 แก่ประชาชน

วันนี้ (8 ต.ค.2564)ที่หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร โรงพยาบาลมุกดาหารจัดกิจกรรมฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์มเข็มที่ 2 แก่ประชาชนในพื้นที่ อ.เมืองมุกดาหาร จำนวน 1,088 คน โดยเป็นกลุ่มที่เคยได้รับวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์มเข็มที่ 1 ในช่วงกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมา

ก่อนหน้านี้จังหวัดมุกดาหารได้มีการให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน “ซิโนฟาร์ม”จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ได้รับพระราชทานจากศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ให้กับประชาชนเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้พิการ หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยเรื้อรัง พระ นักบวช และประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีน รวมถึงแรงงานต่างด้าว จำนวน 5,000 โดส หรือ 2,500 คน และในครั้งนี้เป็นรอบการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มที่ 2 ให้กับกลุ่มประชาชนทั่วไปที่เคยได้รับวัคซีนเข็มแรกไปเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา จำนวน 1,088 คน โดยกำหนดฉีดวัคซีนที่หอประชุม 250 ปี มุกดาหารในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เพียงวันเดียวเท่านั้น สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกมาฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ตามนัดในวันนี้ สามารถนำเอกสาร หรือหลักฐานการฉีดวัคซีนไปติดต่อเพื่อรับการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์ม เข็มที่ 2 ได้ที่โรงพยาบาลมุกดาหารในวันและเวลาราชการ

ข่าว - สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :