พอ.สว.จังหวัดมุกดาหารฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์ม

พอ.สว.จังหวัดมุกดาหารฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์ม

วันนี้ (13 ตุลาคม 2564) เวลา 10.30 น.หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี(พอ.สว.)จังหวัดมุกดาหาร ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีน พระราชทาน”ซิโนฟาร์ม”จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ได้รับพระราชทานจากศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ณ โรงเรียนอุดมวิทย์ ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย

โดยมีนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วย นายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร และนายแพทย์สุเทพ จันทรเมธีกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร พร้อมด้วยแพทย์ พอ.สว. บุคลากรทางการแพทย์ให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน”ซิโนฟาร์ม”ให้ผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง ณ โรงเรียนอุดมวิทย์ ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จำนวน 369 คน และในวันเดียวกันนี้ยังฉีดวัคซีนพระราชทาน “ซิโนฟาร์ม” ณ อำเภอคำชะอี 328 คน โรงพยาบาลมุกดาหาร400 คน รวม จำนวนรับวัคซีนพระราชทาน”ซิโนฟาร์”จำนวน 1097 คน

ข่าว - วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :