มุกดาหารฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ได้ทะลุเป้า ฉีดได้ถึง 15,603 คน ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

มุกดาหารฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ได้ทะลุเป้า ฉีดได้ถึง 15,603 คน ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันนี้ (13 ตุลาคม 2564) เวลา 17.00 น. นายประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า จากจัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรโดยมีพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ โดยนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ในช่วงเช้า ณ หอประชุม 250 ปี จังหวัดมุกดาหาร และเริ่มฉีดวัคซีนพร้อมกันทั้งจังหวัด ณ จุดบริการ ที่นัดหมายในทุกอำเภอ ซึ่งจังหวัดมุกดาหารมีเป้าหมายในการฉีดวัคซีนวันนี้ จำนวน 10,000 คน โดยที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดเป้าหมายการฉีดวัคซีนในวันนี้จำนวน 1,000,000 โดส (หนึ่งล้านโดส) ทั่วประเทศ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

สำหรับการรณรงค์ฉีดวัคซีนในวันนี้ จังหวัดมุกดาหารมีผลงานการฉีดวัคซีนได้ถึง 15,603 คน คิดเป็นร้อยละ 100.08 ของเป้าหมายโดยแยกเป็น อำเภอเมือง 7,589 คน อำเภอนิคมคำสร้อย 1,488 คน อำเภอดอนตาล 2,823 คน อำเภอดงหลวง 1,027 คน อำเภอคำชะอี 1,437 คน อำเภอหว้านใหญ่ 334 คน และอำเภอหนองสูง 905 คน และรวม 5 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 ( ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร และ มุกดาหาร) ฉีดวัคซีนโควิด -19 ได้จำนวน 116,255 คน คิดเป็นร้อยละ 103.46 ของเป้าหมายในวันนี้

ทั้งนี้จังหวัดมุกดาหารเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้ได้ร้อยละ 70 ของประชาการเป้าหมายภายในเดือนตุลาคมนี้ เพื่อเตรียมพร้อมมาตรการผ่อนคลาย ในระยะต่อไป

ข่าว -สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar