พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่อ “พระพุทธมิ่งมงคลมุณีศรีมุกดาหาร"

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานชื่อพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ขนาดหน้าตักกว่้าง 39.99 เมตร สูง 59.99 เมตร ฐานสูง 24 เมตร ซึ่งตั้งอยู่ที่วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ บ้านเขามโนรมย์ หมู่ที่ 9 ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ว่า “พระพุทธมิ่งมงคลมุณีศรีมุกดาหาร" ที่มีความหมายว่า “พระพุทธรูปอันเป็นมิ่งมงคลของเมืองมุกดาหาร” และพระราชทานพระบรมราชานุญาตอัญเชิญอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ไปประดิษฐานที่แท่นฐานชุกชีพระพุทธรูป


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar