มุกดาหาร ประชุมร่วมศูนย์สั่งการชายแดนผ่าน Video Conference

image วิดีโอ


คะแนนโหวต :