จังหวัดมุกดาหารจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพรระราชสมภพ 2 เมษายน 2567

จังหวัดมุกดาหารจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพรระราชสมภพ 2 เมษายน 2567

29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 โดยมี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล อัยการจังหวัด ทหาร ตำรวจ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ส่วนราชการ ครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรม

นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประกอบพิธีถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และนำร้องเพลงพระราชนิพนธ์ “ความฝันอันสูงสุด” เพื่อแสดงพลังความรัก ความสามัคคี

จังหวัดมุกดาหารได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567ภายใต้กิจกรรม “สืบสาน รักษา เพื่อชาติไทยคงอยู่ด้วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์” เพื่อแสดงให้เห็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเสาหลักที่สำคัญของสังคมไทยในทุกมิติและมีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศไทยดังนั้น การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จะแสดงให้เห็นถึงความเป็นมาในอดีตว่าสังคมไทยให้ความสำคัญกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์เพราะทุกยุคทุกสมัยในยามที่บ้านเมืองเกิดยุคเข็ญ พระมหากษัตริย์ทรงนำพาประเทศและประชาชนให้รอดพ้นจากสงครามและภยันตรายทั้งปวงสถาบันพระมหากษัตริย์จึงเป็นที่เคารพเทิดทูนและเป็นศูนย์รวมใจของพี่น้องประชาชนชาวไทยตลอดมา

 


image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar