ขอบคุณชาวมุกดาหารที่เข้าใจสถานการณ์ การระบาดโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารคะแนนโหวต :