แม่บ้านมหาดไทย จังหวัดมุกดาหารเยี่ยมเยาวชนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระราชินูปถัมภ์ พื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหาร

   วันนี้ (6 มิถุนายน 2565 ) นางอิสรีย์ มั่งคั่ง ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหารมอบหมายให้ นางนภาภรณ์ เมฆฉิม รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยหน่วยงานศึกษาธิการจังหวัด, พมจ.มุกดาหาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหารและประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร ออกเยี่ยม นักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ในพระราชินูปถัมภ์

สำหรับการเยี่ยมในครั้งนี้เป็นการเยี่ยมเยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2565 ในพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหาร จำนวน 5 ราย ได้แก่

1. นางสาวศิรินาถ ศรไชยญาติ นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล

2. เด็กหญิงเยาวภา ใจสุข นักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดนิรมิต)

3. นายธนธรณ์ สุขเกษม นักศึกษา ปวส.2 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร

4. เด็กชายยานสิทธิ์ รูปดี นักศึกษา ปวช.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร

5. เด็กหญิงศศิภา วรรณจันทร์ นักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนทีโอเอ(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง)

การออกเยี่ยมนักเรียนทุนฯในรอบปีการศึกษา 2565 เพื่อให้กำลังใจและติดตามผลการเรียน ความประพฤติ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ซึ่งมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯมีวัตถุประสงค์เพื่อเด็กและเยาวชนประพฤติดียากไร้ให้ได้มีโอกาสรับการศึกษาและการอบรมคุณธรรมอย่างต่อเนื่องจนสามารถประกอบอาชีพที่สุจริตได้ตามอัตภาพ

ส่วนเยาวชนทุกคนมีผลการเรียนและความประพฤติดี มีความตั้งใจในศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อประกอบอาชีพตามที่คาดหวังในอนาคต

ข่าว - วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

ภาพ ณัฐรัชต์ หงส์คำ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :