จังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยช่วงฤดูฝน 2565

   วันนี้ (7 มิถุนายน 2565) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมแก่งกระเบา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายเอกราช มณีกรรณ์ ปลัดจังหวัดมุกดาหาร นำคณะทำงานกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ผ่านระบบ VDO Conference กับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมฯ ทั้งนี้คณะองคมนตรี ได้แก่

1. นายพลากร สุวรรณรัฐ

2. พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข

3. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา

4. นายอำพน กิตติอำพน

5. พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง

6. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ

7. พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ

และ 8.นายจรัลธาดา กรรณสูต ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมอีกด้วย

สำหรับประเด็นภาพรวมการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 โดยการคาดการณ์สถานการณ์น้ำในปีนี้ เฝ้าระวังน้ำมากในอ่างกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งหมด 11 แห่ง โดยในภาคเหนือ 3 แห่ง อ่างเก็บน้ำแควน้อยฯ อ่างเก็บน้ำกิ่วลม และอ่างเก็บน้ำกิ่วคอหมา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 แห่ง อ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์ และอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง ในภาคตะวันตก 1 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำปราณบุรี ในภาคตะวันออก 3 แห่ง อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล อ่างเก็บน้ำประแสร์ และอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา และในภาคกลาง 2 แห่ง อ่างเก็บน้ำป่าสักชลสิทธิ์ และอ่างเก็บน้ำกระเสียว ซึ่งมีปริมาณกักเก็บมากกว่าปีที่ผ่านมา จากรายงานสรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ ณ วันที่ 7 มิ.ย. 65 แจ้งว่า ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ โดยมีฝนตกหนักบางแห่ง ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักบริเวณ จ.นครศรีธรรมราช (116 มม.) จ.ตราด (67 มม.) และ จ.น่าน (44 มม.) โดยแม่น้ำสายหลัก น้ำน้อยถึงปกติ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนแม่น้ำโขง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนปริมาณน้ำ แหล่งน้ำทุกขนาด 46,042 ล้าน ลบ.ม. (56%) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 40,157 ล้าน ลบ.ม. (56%) เฝ้าระวังน้ำน้อย บริเวณภาคเหนือ (2 แห่ง)

โดยวานนี้ (6 มิ.ย. 65) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) และผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) เป็นประธานการแถลงผลงานการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2564/65 และการเตรียมรับมือฤดูฝน ปี 2565 ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ ดังนี้

1. ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบในการผลิตน้ำประปา สำรวจแหล่งน้ำสำรองสำหรับผลิตน้ำประปา

2. จัดทำแผนปฏิบัติการในแต่ละพื้นที่ให้ชัดเจน และดำเนินการตามแผนติดตาม แผนเผชิญเหตุ วางแผนจัดเก็บน้ำสำรองทุกแห่งทั้งผิวดินและใต้ดิน เพื่อรองรับฤดูแล้ง

3. ให้ความสำคัญต่อคณะกรรมการลุ่มน้ำและอนุกรรมการน้ำจังหวัด ที่แต่งตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561

4. หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับบริหารจัดการน้ำทางอุทกภัยและภัยแล้ง ขอให้ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำ พร้อมทั้งให้เตรียมพื้นที่ลุ่มต่ำเพื่อรองรับการเก็บน้ำโดยเร็ว

5. สร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรน้ำ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายภาคประชาชนในการบริหารจัดการน้ำในชุมชน เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาน้ำทั้งระบบต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อให้การรับมือวิกฤติน้ำได้อย่างทันท่วงที รองนายกรัฐมนตรี ได้กำชับทุกหน่วยงานปฏิบัติงานตาม 13 มาตรการรับมือฤดูฝนอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมถอดบทเรียนความสำเร็จปี 64 และเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้อย่างทั่วถึง

โดยจังหวัดมุกดาหาร ได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ เตรียมการเผชิญเหตุ ทบทวนและปรับปรุงแผนฯ รวมถึงการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัย จัดเครื่องจักรกลสาธารณภัย ให้พร้อมปฏิบัติการ ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในกรณีฉุกเฉิน หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย โทรสายด่วน 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร โทร. 042 633 101

.

ภาพ/ข่าว: อรรถพล หมื่นทุม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar