กรมประชาสัมพันธ์ จับมือกรมการพัฒนาชุมชนและจังหวัดนครพนม ประชาสัมพันธ์ผ้าศิลปาชีพเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

   วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่วัดธาตุประสิทธิ์ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์ผ้าศิลปาชีพ เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ผู้แทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ หน่วยงานในจังหวัดนคระนม เครือข่ายสื่อมวลชน และสำนักงานพัฒนาชุมชน 9 จังหวัดในพื้นที่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม

โครงการประชาสัมพันธ์ผ้าศิลปาชีพ เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นโครงการที่กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน และจังหวัดนครพนมจัดขึ้น เพื่อประสานความร่วมมือในการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจนานัปการของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเฉพาะโครงการส่งเสริมศิลปาชีพอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่มีจุดเริ่มต้นที่อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม เป็นโครงการศิลปาชีพแห่งแรกและขยายต่อไปยังพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ โครงการผ้าไทยใส่สนุก ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาที่ทรงมีพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทย เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน และโครงการสืบสานพระราชปณิธาน นาหว้าโมเดล ในโอกาสครบรอบ 50 ปี โครงการศิลปาชีพที่กรมการพัฒนาชุมชนจัดขึ้น เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบบ้านนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ให้เป็นตัวอย่าง ชุมชนทอผ้าที่มีเอกลักษณ์ เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเรื่องผ้า การย้อมผ้า มาตรฐานเส้นใย และรวบรวมเป็นหนังสือนาหว้าโมเดล เพื่อเป็นต้นแบบขององค์ความรู้ ซึ่งจะส่งผลในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่า กรมประชาสัมพันธ์ มีงานภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์ ที่ดำเนินการทั้งออนแอร์ ออนไลน์ และกิจกรรมออนกราวด์ ซึ่งเป็นสื่อกิจกรรมที่สร้างความสำเร็จในการให้ประชาชนได้สัมผัสด้วยการเรียนรู้เพื่อนำไปประยุกต์ สามารถเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะการขายทางด้านสื่อออนไลน์ เพื่อแพร่ถึงกลุ่มผู้บริโภคที่นิยมผ้าไหมให้เห็นถึงรูปแบบที่สามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้ สร้างอาชีพ สร้างความอยู่ดีกินดีและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ทั้งนี้ภายในงานยังมีการแสดงแบบผ้าไทย “แฟชั่นโชว์ผ้าไทยใส่ม่วนซื่น” นิทรรศการวันผ้าไทยแห่งชาติ มอบรางวัลการประกวดออกแบบลายผ้า คลีนิคออกแบบลายผ้า และอบรมการขายออนไลน์

นอกจากนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภาคอีสานตอนล่าง ประกอบด้วย บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ นครพนมและมุกดาหาร ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายผ้าไหมจากกลุ่มทอผ้า ทั้ง 9 จังหวัดอีกด้วย

ข่าว -วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :