จังหวัดมุกดาหารประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธมิ่งมงคลมุนีศรีมุกดาหาร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

   วันนี้ (26 กรกฎาคม 2565) เวลา 13.30 น. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธมิ่งมงคลมุนีศรีมุกดาหาร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยมีพระราชรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยส่วนราชการและประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธี ณ ศาลาการเปรียญวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ตำบลนาสีนวล อำเภอเมืองฯ จังหวัดมุกดาหาร

   ทั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหาร กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธมิ่งมงคลมุนีศรีมุกดาหาร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อส่งเสริมให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกันทำความดีถวายพระราชกุศล และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ นำหลักธรรมคำสอนทางศาสนา มาใช้ในการดำเนินชีวิต สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันหลักของชาติ และสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนในชาติให้มั่นคงสืบไป

.

ข่าว ณัฐรัชต์ หงษ์คำ

ภาพ สุริยุทธ ทองจำรัส

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :