จังหวัดมุกดาหารจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

   วันนี้ (27 กรกฎาคม 2565) เวลา 09.30 น. ณ หอประชุม โรงเรียนทีโอเอวิทยา อ.เมือง จ.มุกดาหร นายบุญเรือง เฆฒฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 พร้อมด้วย ข้าราชการ องค์กร และประชาชน ร่วมกัน กิจกรรมนี้จัดขึ้นตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และมีจิตสาธารณะ มีความสามัคคีกัน ในการร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

   โดยมีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ดังนี้ ร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดหญ้า รอบบริเวณ วัดคำสายทองและโรงเรียนทีโอเอ มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา จิตอาสาพระราชทาน และจิตอาสา 904 ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน

.

ภาพ-สุระณรงค์ อ่อนสนิท

ข่าว-สุริยุทธ ทองจำรัส

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :