จังหวัดมุกดาหารจัดทำหนังสือ มุกดาหารเมืองแห่งการเรียนรู้ รวบรวมข้อมูลจังหวัด

    วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.30 น.นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมคณะบรรณาธิการจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 โดยมีส่วนราชการที่เกียวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

  นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า จังหวัดมุกดาหาร ได้จัดทำหนังสือ มุกดาหารเมืองแห่งการเรียนรู้ Mukdahan Leaning City เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดมุกดาหาร ประกอบด้วย มุกดาหารในอดีตที่บอกเรื่องราวความเป็นมาของจังหวัดมุกดาหารในอดีตมาจนถึง มุกดาหารวันนี้ เป็นการพัฒนาจังหวัดในมิติต่างๆ สู่ มิติใหม่แห่งมุกดาหาร ซึ่งเป็นทิศทางการพัฒนาจังหวัดมุกดาหารในอนาคต เพื่อให้เด็กเยาวชน ประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารได้เรียนรู้ ร่วมภาคภูมิใจในวัฒนธรรมวิถีชีวิต และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจได้รับรู้มาสัมผัสตลอดจนมาร่วมการลงทุน ในจังหวัดมุกดาหารให้มากยิ่งขึ้นไป

   การประชุมคณะบรรณาธิการจัดทำหนังสือฯ ครั้งนี้ เป็นการพิจารณาการปรับแก้ไขความถูกต้องข้อมูลเนื้อหา หัวข้อ รูปเล่ม ภาพถ่าย พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อดำเนินการจัดพิมพ์ต่อไป

ข่าว- วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :