ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำข้าราชการร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565

   วันนี้ (28 ก.ค.65) เวลา 07.40 น. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำข้าราชการในจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ อาคาร 250 ปี มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ตลอดจนให้ข้าราชการในจังหวัดมุกดาหารได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป

   โดยการประกอบพิธี ฯ ดังกล่าว ทางจังหวัดมุกดาหารได้ร่วมรับสัญญาณการถ่ายทอดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินฯ จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ ณ ท้องสนามหลวง ทั้งนี้ตลอดการประกอบพิธีฯ เป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

ภาพ : ณัฐรัชต์ หงษ์คำ

ข่าว : อรรถพล หมื่นทุม

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :