มุกดาหารมอบบ้านตามโครงการ “บ้านกาชาดสร้างสุขบรรเทาทุกข์บำรุงสุขปวงประชา” ในพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหาร

   วันนี้ (29 สิงหาคม 2565) เวลา 14.00 น นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วย นางอิสรีย์ มั่งคั่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร , สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร, นายอำเภอเมืองมุกดาหาร ,นายก อบต.บ้านโคก พร้อมส่วนราชการ ร่วมมอบบ้าน ตามโครงการ “บ้านกาชาดสร้างสุขบรรเทาทุกข์บำรุงสุขปวงประชา” ให้แก่ครอบครัวนางสลอม โสมศรี บ้านเลขที่ 7 หมู่ 1บ้านป่าไร่ ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

   นางอิสรีย์ มั่งคั่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารได้จัดทำโครงการบ้านกาชาดสร้างสุขบรรเทาทุกข์บำรุงสุขปวงประชาจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อให้ราษฎรมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างจำนวน 100,000 บาททางอำเภอ ร่วมกับ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและประชาชนจิตอาสาร่วมดำเนินการก่อสร้าง

   สำหรับผู้รับมอบบ้านในวันนี้เป็นครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.และเป็นผู้มีรายชื่อตามระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า(TPMAP) เพื่อช่วยเหลือให้มีที่อาศัยที่ปลอดภัยและ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

ข่าว - วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :