ผู้ว่าฯ มุกดาหาร มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบการ

   วันนี้ (30 สิงหาคม 2565) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมแก้วกินรีชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบการ ที่ยังมีสถานะดำเนินการอยู่และไม่มีหนี้ค้างชำระย้อนหลัง 5 ปีเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูสถานประกอบการที่ได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดมุกดาหารได้คัดเลือกสถานประกอบการที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ จำนวน 1 แห่ง คือ บริษัท ศิริมหาชัย มุกดาหาร จำกัด โดยได้ขึ้นทะเบียนประกันสังคมตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2557 ประกอบกิจการประเภทจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและเครื่องใช้ไฟฟ้า ปัจจุบันมีลูกจ้างทั้งหมด 81 คน โดยบริษัทให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและเหมาะสมที่จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นตัวอย่างให้กับสถานประกอบการอื่นๆ ถือเป็นแบบอย่างต่อไป


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :