จังหวัดมุกดาหาร มอบบ้านตามโครงการ "บ้านกาชาดสร้างสุข บรรเทาทุกข์ บำรุงสุขปวงประชา จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2565 " เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

   วันนี้ (30 สิงหาคม 2565) เวลา 14.00 น. ที่บ้านเลขที่ 363 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านบาก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนางอิสรีย์ มั่งคั่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการ "บ้านกาชาดสร้างสุข บรรเทาทุกข์ บำรุงสุขปวงประชา จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2565 " เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ให้แก่ นายประดิษฐ์ ผิวเหลือง ซึ่งเป็นครัวเรือนผู้มีรายชื่อตามระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า หรือ TPMAP เพื่อให้ราษฎรมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อให้ราษฎรอยู่ดีมีสุข มีความมั่นคงปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารและราษฎรในพื้นที่

ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารได้ให้การสนับสนุนการดำเนินการก่อสร้างบ้าน หลังละ 100,00 บาท โดยอำเภอตอนตาลเป็นหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบาก การร่วมแรงร่วมใจของผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น กำลังพลจิตอาสาและชาวบ้านตำบลบ้านบาก

.

ภาพ : สุรณรงค์ อ่อนสนิท

ข่าว : อรรถพล หมื่นทุม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :