จังหวัดมุกดาหารประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอบรมระดับจังหวัด กพร.ปจ.)ครั้งที่ 2/2565

   31 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอบรมระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

ที่ประชุมได้รับทราบการบันทึกระบบฐานข้อมูลการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด และสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดมุกดาหารปี 2565 ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตการท่องเที่ยวและบริการโลจิสติกส์การเกษตรและปศุสัตว์ และมีมติเห็นชอบแผนพัฒนากำลังคนอุตสาหกรรมการผลิตประจำปีงบประมาณ 2565 - 2570 โดยกำหนดกิจกรรมหลักสูตร ประเภทแรงงานและเป้าหมายการพัฒนาทั้งนี้เพื่อพัฒนากำลังคนเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมต่อไป

ข่าว - วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :