ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร " 87 ปี หลวงปู่อ้ม สุขกาโม"

   วันนี้ (29 เมษายน) เวลา 08.39 น. นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่ารายการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร " 87 ปี หลวงปู่อ้ม สุขกาโม"ณ บริเวณสนามหลังอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลคงหลวง

สำหรับอาคารดังกล่าว มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์ได้บริจาคอาคาร " 87 ปี หลวงปู่อ้ม สุขกาโม"เป็นอาคารสงฆ์อาพาธ 3 ชั้น มีแผนกทันตกรรม แผนกตรวจรักษาผู้ป่วยพิเศษ สงฆ์อาพาธ และห้องพิเศษ ตึกกผู้ป่วยใน มอบให้โรงพยาบาลดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ โดยอุทิศบุญกุคลถวายเป็นอาจาริยบูชาแด่พ่อแม่ครูอาจารย์ หลวงปูอ้ม ลุขกาโม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar