จังหวัดมุกดาหาร ร่วมทำบุญตักบาตรเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

   วันนี้ (28 มีนาคม 2566) เวลา 15.30 น. ที่วัดศิลาวิเวก ตำบลบ้านแก้ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีพระราชรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระครูสันตจิตตานุรักษ์ เจ้าคณะอำเภอดอนตาล และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีฯ ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาและจงรักภักดีในสถานบันหลักของชาติไทย ตามมติมหาเถรสมาคม ที่กำหนดให้จัดพิธีดังกล่าวในทุกวันที่ 28 ของเดือน ตลอดปี 2566 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองด้วยการน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปเป็นกรอบแนวคิดในการดำรงชีวิตประจำวันแก่ผู้ร่วมพิธี โดยหมุนเวียนไปตามวัดต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar