เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปีสภากาชาดไทย

   วันนี้ (26 เมษายน 2566) เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร นางอัญชลี กัลมาพิจิตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับโรงพยาบาลมุกดาหาร จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปี สภากาชาดไทย และเพื่อเป็นการรณรงค์ เสริมสร้างพลังของคนรุ่นใหม่ให้ตระหนักถึงความสำคัญ และหันมาเป็นผู้บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจเพิ่มขึ้น อีกทั้งเดือนเมษายนเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งจะมีอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีความต้องการโลหิตเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารจึงได้จัดทำแผนรับบริจาคโลหิตประจำปี 2566 ขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ จิตอาสา และประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคโลหิต ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

ทั้งนี้ ผลการดำเนินกิจกรรมบริจาคโลหิตฯ ในครั้งนี้ มีผู้ลงทะเบียนร่วมบริจาคโลหิต 66 ราย ได้รับโลหิตจำนวน 66 ยูนิต คิดเป็น 19,700 ซีซี. และประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนบริจาคอวัยวะกับสภากาชาดไทย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar