มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

   วันที่ 25 เเมษายน 2566 นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดมุกดาหาร เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบ ให้แก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ อำเภอดงหลวง 6 ตำบล จำนวน 71 ราย ที่ประสบวาตภัยจากพายุฤดูร้อน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2566 ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย

นอกจากนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร ยังได้มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลืออีกรายละ 1,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ

การได้รับสิ่งของพระราชทาน ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณา แก่ครอบครัวผู้ประสบวาตภัยอย่างหาที่สุดมิได้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar