จังหวัดมุกดาหาร ออกปฏิบัติการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว ให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ที่วัดโพนทอง ตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 (เวลา 09.30 น.) จังหวัดมุกดาหารออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อน พอ.สว.ให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ณ วัดโพนทอง หมู่ 10 บ้านโพนทอง ตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยนางอัญชลี กัลมาพิจิตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร นายกองค์การบริหารส่วนจังกวัดมุกดาหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร นายอำเภอหว้านใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ นำท้องที่ท้องถิ่น ร่วมพิธี โดยมีคณะ แพทย์ และอาสาสมัคร พอ.สว. ให้บริการ ประชาชนในพื้นที่ ประกอบด้วยการบริการด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค บริการด้านทันตกรรม บริการแพทย์แผนไทย ให้บริการตรวจหาสารเคมีในเลือด การให้ความรู้และฝึกทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองมอบแว่นตา เวชภัณฑ์ ถุงยังชีพ และบริการทำหมันสุนัขและแมวนอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ และผู้ป่วยในพื้นที่จำนวน 3 ราย

ทั้งนี้ จังหวัดมุกดาหารได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาต จากสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ลำดับที่ 48 ของประเทศ ตั้งแต่ พ.ศ 2525 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน และมีการดำเนินกิจกรรมสืบสานพระปณิธานของพระองค์เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว. นับเป็นพรมหากรุณาธิคุณแก่พระพสกนิกรชาวจังหวัดมุกดาหาร เป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar