มูลนิธิการกุศลมุกดาหาร "เต็กก่า" เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ด้านการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ในงาน “ รวมพลังกู้ชีพกู้ภัย จิตอาสาไทย ใจเป็นหนึ่งเดียว “ เวทีวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 5

วันที่ 27 สิงหาคม 2566 (เวลา 08.00 น.) ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า กู้ภัยเต็กก่า มูลนิธิการกุศลมุกดาหาร ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ได้รับเกียรติจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ให้เข้าร่วมประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติขององค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกําไร และรับโล่ประกาศเกียรติคุณ ด้านการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ผลงานการฝึกทักษะให้คนไทย CPR เป็น จากนายวันมูหะมัดนอร์มะทา ประธานในพิธี

ในงาน “ รวมพลังกู้ชีพกู้ภัย จิตอาสาไทย ใจเป็นหนึ่งเดียว “ ณ เวทีวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

การประชุมดังกล่าวจัดโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมกับ มูลนิธิกู้ภัยร่มไทร บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินของประชาชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเพิ่มพูนความรู้ และศักยภาพของเครือข่ายองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรและเครือข่าย รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรหรือหน่วยงานอื่น ๆ ในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยกิจกรรมภายในงานภายใต้คำขวัญ "รวมพลังกู้ชีพกู้ภัย จิตอาสาไทยใจหนึ่งเดียว" และมีการจัดกิจกรรมภาคสนาม นวัตกรรมด้านกู้ชีพกู้ภัย นิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar