จังหวัดมุกดาหาร ประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมุกดาหาร (ศอ.ปส.จ.มห.) ครั้งที่ 9/2566

วันนี้ (27 กันยายน 2566) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมุกดาหาร (ศอ.ปส.จ.มห.) ครั้งที่ 9/2566 โดยสถานการณ์ยาเสพติดจังหวัดมุกดาหาร (ช่วงเดือน 1 ตุลาคม 2565 - 18 กันยายน 2566) ส่วนใหญ่จังหวัดมุกดาหารจะเป็นพื้นที่ลักลอบนำเข้ายาเสพติด มีการจับกุมยาบ้าปริมาณ ตั้งแต่ 10,000 เม็ดขึ้นไป จำนวน 12 คดี ยาบ้า 7 คดี ปริมาณของกลางยาบ้า 8,377,032 เม็ด ไอซ์ 2 คดี ของกลาง 40 กก. และปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่ร้อยละ 83 และคดีค้า ร้อยละ 17 ส่งผลให้กลุ่มนักค้าในพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้ค้ารายย่อย (ค้าเพื่อเสพ) ระดับการค้ายาบ้าตั้งแต่ 100 เม็ดขึ้นไป และกลุ่มผู้เสพมีแนวโมเพิ่มขึ้น ปีงบประมาณ 2566 มีการจับกุมคดีสำคัญ ปริมาณยาบ้า ตั้งแต่ 1 ล้านเม็ดขึ้นไป จำนวน 3 คดี ในพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหาร นิคมคำสร้อย ส่งผลให้จังหวัดมุกดาหาร ยังคงเฝ้าระวังเรื่องการลักลอบนำเข้ายาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในพื้นที่ โดยเฉพาะ อ.เมืองมุกดาหาร อ.หว้านใหญ่ และ อ.ดอนตาล เนื่องจากมีความถี่และตรวจยึดยาเสพติด โดยได้เพิ่มมาตรการลาดตระเวนสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่ชายแดน รวมกลุ่มผู้ค้ารายย่อยในพื้นที่

ส่วนแนวโน้มสถานการณ์ยาเสพติดในห้วงถัดไป การนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จะมีแนวโน้มการลักลอบนำเข้ายาเสพติดเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น เพื่อสนองตอบกับความต้องการยาเสพติดในพื้นที่และจัดเก็บยาเสพติดเพื่อจำหน่ายในห้วงการใช้แรงงานภาคการเกษตรและเพื่อการสันทนาการ โดยคาดการณ์แนวโน้มไว้ ดังนี้

1. การนำเข้าเคตามีนและยาอี เพื่อนำมาผสมตามความต้องการของลูกค้ำในรูปแบบของ Cockail Drugs ชนิดใหม่ๆตามความนิยมของผู้เสพ เช่น Happy Water จำหน่ายในสถานบันเทิง และกลุ่มยาวขนเพิ่มขึ้น

2. การลำเลียงไอซ์ผ่านภาคอีสาน เข้าสู่พื้นที่ตอนในและส่งต่อไปยังประเทศที่สาม เช่น มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

3. กลุ่มนายทุน/เครือข่ายยาเสพติดจะใช้พื้นที่จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร ในการลักลอบนำเข้ายาเสพติดเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีเครือข่ายในพื้นที่ไว้คอยประสานงานและดูแลการขนลำเลียงโดยตรงจากเมืองหลวงพระบาง-แขวงเชียงขวาง-เมืองปากชัน-เมืองปากกระดิ่ง สปป.ลาว อีกทั้งความต้องการยาเสพติดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมาเพื่อบริโภคในพื้นที่ยังคงมีความต้องการสูงขึ้นทุกขณะ

ทั้งนี้ หากท่านพบเบาะแสยาเสพติด สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน โทร. 1386 ข้อมูลผู้แจ้งปิดเป็นความลับ หรือต้องการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการบำบัดยาเสพติด ประชาชนสามารถติดต่อได้ที่ 1165 หรือสถาบันบำบัดที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ

.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar