จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรม "ไลน์แดนซ์" ออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน

วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น. ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรมออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน หรือ ไลน์แดนซ์ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไป ได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพเลยได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ บรรยากาศเต็มไปด้วยความครึกครื้น สนุกสนาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar