จังหวัดมุกดาหารจัดโครงการรวมพลังสตรีมุกดาหาร สืบสานผ้าไทยใส่ให้สนุก เนื่องในวันสตรีสากล

          วันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 11.00 น. นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการรวมพลังสตรีมุกดาหาร สืบสานผ้าไทยใส่ให้สนุก เนื่องในวันสตรีสากล โดยมีนายไกร เอี่ยมจุฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร  หัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนกลุ่มสตรี 150 คน จาก 52 ตำบล ในจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องพลอยบอลรูม โรงแรมพลอยพาเลชอำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
          การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียนกันในสังคม การส่งเสริม การสนับสนุนให้สตรีมีส่วนร่วม ในกิจกรรมทุกด้าน ทุกระดับในสังคม นับตั้งแต่ ครอบครัว ชุมชน เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญของสตรีและร่วมจัดกิจกรรม ให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนมากขึ้น เพื่อส่งเสริมอนุลักษณ์การสวมใส่ผ้าไทย รักษาเอกลักษณ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี สร้างความรู้ความเข้าใจสิทธิ บทบาทหน้าที่ของสตรี เพื่อส่งเสริมให้สตรีมีบทบาทหน้าที่และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สตรีทุกระดับ
          ทั้งนี้ ผู้ว่าฯ ได้มอบใบประกาศนียบัตรแก่สตรีดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ทั้ง 5 ด้าน จำนวน 80 คน ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นพลังสำคัญในการขับพัฒนา หมู่บ้าน/ชุมชน ในจังหวัดมุกดาหาร
          นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร  ยังได้กล่าวชื่นชม และขอบคุณพลังสตรีทุกท่านที่ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ อดทน เข้มแข็ง มีบทบาทในการพัฒนาทุกระดับมีความเท่าเทียมกับผู้ชาย และเป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้น
          นอกจากนี้ขอฝากสตรีทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน จังหวัดมุกดาหารและประเทศ ให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป


#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar