สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สนพท.) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ที่ จ.มุกดาหาร สมาชิกฯเข้าร่วมคับคั่ง

          เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น.ที่ ห้องประชุมโรงแรม ริเวอร์ซิตี้ อ.เมือง จ.มุกดาหาร สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สนพท.) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 โดยเชิญนายวรญาณ บุณณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2567 มีนายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมฯ ,นายศุภผล จริงจิตร อุปนายก 1,นายบัญญัติ พูลทรัพย์ อุปนายก 2 ,นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ อุปนายก 3 และคณะกรรมการ อีก 12 ท่าน ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยสมาชิกสมาคมฯอีก จำนวนกว่า 150 คน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
          ต่อจากนั้นนายวรญาณ บุณณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้ทำพิธีเปิดการประชุมแล้ว ได้ปาฐกถาพิเศษ ประมาณ 1 ชม.เศษ ให้สมาชิกสมาคมฯ จากนั้นฟังบรรยายพิเศษจาก รองประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
          ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน เป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 มีนายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมฯ พร้อมอุปนายก และคณะกรรมการบริหารทั้งหมด ได้ขึ้นบนเวที เพื่อดำเนินการประชุม นายไชยยงค์ ฯ นายกสมาคมฯ แจ้งการบริหารสมาคมฯมาครบ 1 ปี ให้ที่ประชุมรับทราบ พร้อมให้สมาชิกรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
          หลังมีการรับรองการรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 66 และ และงบดุลปีที่ผ่านมาแล้ว นายไชยยงค์ ฯ ก็มีการแจ้งให้บรรดาสมาชิกสมาคมฯให้ทราบถึงสาเหตุการจดทะเบียนของสมาคมฯไม่ได้ เนื่องจากมีคณะกรรมการสมาคมฯ จำนวน 2 ท่าน ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการสมาคมฯ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการสมาคมฯ 2 ท่าน และก่อนหน้านั้นก็ได้มีกรรมการสมาคมฯได้ลาออกก่อนหน้านี้ 1 ท่าน ทางนายไชยยงค์ ฯนายกสมาคมฯ จึงได้นำคำสั่งของนายทะเบียนมาแจ้งให้สมาชิกสมาคมฯได้ทราบว่า ทางนายทะเบียนได้มีคำสั่งให้เลือกกรรมการชุดใหม่ ต่อจากนั้นก็เปิดให้มีการแสดงความคิดเห็นของบรรดาสมาชิกสมาคมฯแตกต่างกันไป โดยมีสมาชิกสมาคมฯบางท่านเสนอให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหญ่
          สมาชิกสมาคมฯบางท่านก็เสนอให้มีการเลือกซ่อมคณะกรรมการสมาคมฯที่ลาออกไปและขาดคุณสมบัติ จนในที่สุด นายไชยยงค์ฯ นายกสมาคมฯจึงได้เสนอขอมติในที่ประชุม โดยให้บรรดาสมาชิกสมาคมฯ ยกมือลงมติ 1.ให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ 2.ให้เลือกตั้งซ่อมคณะกรรมการ จำนวน 3 คน ที่ลาออก และขาดคุณสมบัติ ผลมติในที่ประชุมมีความเห็นให้เลือกตั้งซ่อม จากนั้นก็ได้จัดให้มีการเลือกตั้งซ่อมกรรมการ ได้ ครบจำนวน 3 ท่าน ซึ่งทางนายกสมาคมฯ จะได้เร่งดำเนินการนำหลักฐานและเอกสารเพื่อไปขอจดทะเบียนสมาคมฯต่อไป
          หลังเสร็จสิ้นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 67 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในช่วงเย็นทางสมาคมฯได้จัดให้มีการพบปะสังสรรค์ทานอาหารให้บรรดาสมาชิกสมาคมฯที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ก่อนที่จะแยก  พร้อมเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ ทดแทนชุดเดิมที่หมดวาระ และมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของสมาชิกฯ อีกทั้งมอบโล่เกียรติคุณแก่สมาชิกฯที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับสมาคมฯ โดยมี นายวรญาณ บุณณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ให้เกียรติมาเป็นประธาน ทั้งนี้มีสื่อฯสมาชิกสมาคมฯ (สนพท.) ทั่วประเทศเดินทางมาเข้าร่วมคับคั่ง
          ผู้ว่าฯ วรญาณ กล่าวว่า “สื่อมวลชนมีบทบาทสำคัญในการสร้างการรับรู้ข่าวสารต่างๆ ต่อประชาชน อีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการสื่อสารให้ประชาชนรู้เท่าทันเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต จังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชายแดน มีแหล่งท่องเที่ยวรวมความเป็นเมือง 3 ธรรม (ธรรมะ-ธรรมชาติ-วัฒนธรรม) จังหวัดมุกดาหารยังมีวิถีชีวิตของคนหลายเชื้อชาติที่มีเอกลักษณ์ และมีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกันอย่างครบถ้วน ให้ผู้คนที่มาเยือนได้สัมผัส”


#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar