จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว”

          วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ให้เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม ทำความสะอาด บริเวณโรงเรียนร่มเกล้า หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
          ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน โดยมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขโดยรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และเพื่อให้เกิดความรักความผูกพัน ใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar