รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19 ระลอก 3 (ระลอกใหม่เดือนเมษายน 2564)

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความไม่มีคำอธิบายรูปภาพคะแนนโหวต :