จังหวัดมุกดาหารจัดจุดพักคอยให้คนลาวรอผ่านแดน

จังหวัดมุกดาหารจัดจุดพักคอยให้คนลาวรอผ่านแดน

จากมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหารครั้งที่ 36/2564( วันที่ 21กรกฎาคม 2564 )ให้จัดหาที่พักคอยกรณีคนลาวที่เดินทางจากกรุงเทพฯและปริมณฑล ถึงจังหวัดมุกดาหารแล้วตกค้างและต้องพักค้างคืนในจังหวัดมุกดาหารก่อนจะเดินทางกลับสะหวันนะเขตในวันรุ่งขึ้น

วันนี้ (24 กรกฎาคม 2564) เวลา 14.00 น นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เตรียมจุดพักคอยให้คนลาว กรณีคนลาวที่เดินทางจากกรุงเทพฯและปริมณฑล ถึงจังหวัดมุกดาหารแล้วตกค้างและต้องพักค้างคืนในจังหวัดมุกดาหารก่อนจะเดินทางกลับสะหวันนะเขต สปป.ลาว ในวันรุ่งขึ้น โดยได้รับความอนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่ จากสมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดมุกดาหาร ใกล้บริเวณสะพานมิตรภาพไทย- ลาว แห่งที่ 2 มุกดาหาร-สะหวันเขต ซึ่งสามารถรองรับได้ 80 คน

นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่าข้อมูลคนลาวเดินทางจากกรุงเทพฯและปริมณฑลเดินทางออกนอกราชอาณาจักรผ่านด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2 มีจำนวน วันละ 200-400 คน และมีคนลาวที่เดินทางมาถึงมุกดาหารในช่วงบ่ายหลังจากด่านสะพานฯ ปิด จำเป็นต้องพักค้างคืนและเดินทางออกในวันรุ่งขึ้น จังหวัดมุกดาหารจึงได้จัดที่พักคอยให้คนลาวในกรณีดังกล่าวพร้อมจัดรถบริการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร รับส่งจากจุดพักคอย ไป ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ในเช้าวันรุ่งขึ้นด้วย ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ในพื้นที่

ข่าว -วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :