ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร แก้ปัญหาร้องทุกข์ชาวบ้านกรณีได้รับหมายบังคับคดียึดที่ดินและบ้าน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร แก้ปัญหาร้องทุกข์ชาวบ้านกรณีได้รับหมายบังคับคดียึดที่ดินและบ้าน

วันที่ 7 ก.ย. 64 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดประชุมบูรณาการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนกรณีได้รับหมายบังคับคดีให้จัดการยึดทรัพย์ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยเชิญผู้แทนส่วนราชการจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือ

ตามที่มีผู้ร้องทุกข์กับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ว่าเป็นผู้ซื้อที่ดินเนื้อที่ตามโฉนด 1 งาน 40 ตารางวา ในเขต ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร โดยได้ชำระเงินบางส่วนและจะชำระครบถ้วนเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์แล้ว แต่ปัจจุบันยังไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์และผู้ซื้อได้ปลูกสร้างบ้านบนที่ดินดังกล่าวแล้ว ภายหลังทราบว่าผู้ขายที่ดินดังกล่าวให้ได้นำโฉนดที่ดินไปจำนองกับธนาคารแห่งหนึ่ง ต่อมาได้มีหมายบังคับคดีให้จัดการยึดทรัพย์ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ทำให้ได้รับความเดือดร้อนอย่างมากจึงเดินทางมาขอความช่วยเหลือจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร

ต่อมาได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ธนาคารที่ฟ้องบังคับคดีที่ดินแปลงดังกล่าว สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร ฯ ได้ข้อสรุปแนวทางการช่วยเหลือ เบื้องต้นสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นด้วยเงินสงเคราะห์กรณีฉุกเฉิน จำนวน 3,000 บาท ที่ประชุมได้หารือแล้วมีมติเสนอให้ผู้ร้องดำเนินการหาพยานหลักฐานการเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างเพื่อนำไปร้องขัดทรัพย์ ให้การซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวมีราคาถูกลง และเป็นการทำให้การขายทรัพย์ในชั้นบังคับคดีหยุดลงจนกว่าจะมีคำสั่งศาล อีกทั้งผู้ร้องจะได้มีเวลาหาทรัพย์สินหรือสินเชื่อจากสถาบันการเงิน/รัฐบาลมาซื้อที่ดินคืนเมื่อมีการขายทอดตลาด ทำให้ผู้ร้องทุกข์เห็นด้วยกับแนวทางของที่ประชุมและมีความพึงพอใจ

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :