จังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษา มูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2564

จังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษา มูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2564

วันนี้ 13 กันยายน 2564 ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร นายบุญช่วย น้อยสันเทียะรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนางหทัยรัตน์ น้อยสันเทียะ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ในฐานะผู้แทนพระองค์ฯ มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ ในมูลนิธิคุณพุ่ม ให้กับเด็กพิการจากศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 103 ทุน ซึ่งเด็กออทิสติกและเด็กพิการ ได้เข้ารับพระราชทุนการศึกษาต่อหน้าพระรูป ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยมีนางวัชราภรณ์ สิงห์แก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร กล่าวรายงานและนำเด็กที่ได้รับทุนเข้ารับทุนต่อหน้าพระรูปทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

นางวัชราภรณ์ สิงห์แก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ได้ทรงมีพระกรุณาธิคุณประทานทุนมูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อสนับสนุนให้เด็กออทิสติกและเด็กพิการซึ่งมีฐานะยากจนทั่วประเทศ อันเป็นทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่มเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครอง ของเด็กพิการ และเป็นการส่งเสริมให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและสามารถช่วยเหลือ ตนเองได้ จังหวัดมุกดาหาร โดยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจึงได้จัดพิธีในครั้งนี้ขึ้น เป็นการมอบทุนให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการรุนแรง ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 103 ทุน รวมทั้งสิ้น 515,000 บาท ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ปกครองนำทุนการศึกษาที่ได้รับมอบทุนในครั้งนี้มาใช้ให้ตรงตาม วัตถุประสงค์ของมูลนิธิคุณพุ่ม

นายบุญช่วย น้อยสันเทียะรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ขอให้ผู้ปกครองของเด็กที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ นำทุนการศึกษาไปใช้จ่ายดำรงชีวิต พัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ให้กับผู้พิการ ด้วยความประหยัด เหมาะสมกับเป็นทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่ม ขอให้ผู้ปกครองใช้ความอดทน ความรัก ความเสียสละ ในการดูแลเด็กออทิสติกและเด็กพิการ ให้พัฒนาศักยภาพในการใช้ชีวิต อยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป

ข่าว - #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :