มุกดาหาร ร่วมพิธีรับมอบผ้าไตรพระราชทาน และย่ามที่ ระลึก โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

มุกดาหาร ร่วมพิธีรับมอบผ้าไตรพระราชทาน และย่ามที่ ระลึก โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

วันนี้ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีรับมอบผ้าไตรพระราชทาน และย่ามที่ ระลึก โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

ณ ห้องสำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัด สกลนคร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัด สกลนคร (หลังเก่า )

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :