จังหวัดมุกดาหาร ฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ พร้อมก่อนเปิดเทอม

จังหวัดมุกดาหาร ฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ พร้อมก่อนเปิดเทอม

วันนี้ (11 ต.ค.64 ) โรงพยาบาลมุกดาหาร แพทย์หญิง สุวีณา สุพร พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองมุกดาหาร จัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ แก่นักเรียน โรงเรียนสรรพวิทย์ ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ณ หอประชุมโรงเรียน โดยมีนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนโรงเรียนบ้านนาตะแบง 1โรงเรียนบ้านหนองแอก บ้านแก้งประชาสรรค์ ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาส ที่มีตั้งแต่ 12-18 ปี ที่สมัครใจและได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง เข้ารับการฉีดวัคซีน. จำนวน 216 คน

ในวันเดียวกันนี้ได้ฉีดให้กับนักเรียน โรงเรียนดงเย็นวิทยา โรงเรียนบ้านโพนสว่าง บ้านโคกขามเรียง บ้านป่งโพน โรงเรียนอนุบาลดงเย็น รวมจำนวน 294 คน โรงเรียน นาโสกวิทยาคาร โรงเรียนแก่งนาบอลพิทยา โรงเรียนบ้านโป่งเปือย โรงเรียนชุมชนนาโสก โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด และโรงเรียนบ้านนาโด่ รวม 222 คน

ทั้งนี้ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันไวรัสโควิด – 19 ในหมู่นักเรียน ลดความรุนแรงและการเสียชีวิต จากการป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สร้างความอุ่นใจ ให้กับนักเรียน ผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานไปเรียน ตามความห่วงใย ของนายกรัฐมนตรี มีการจัดสรรวัคซีนยี่ห้อไฟเซอร์ (Pfizer) เป็นการเร่งด่วนให้แก่เด็กนักเรียน อายุ 12 - 18 ปี ทุกสังกัดทั่วประเทศ ระยะแรกระหว่างวันที่ 4 - 17 ตุลาคม 2564 ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ และระยะที่สอง ระหว่างวันที่ 18 - 22 ตุลาคม 2564 อีกประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เดือนพฤศจิกายนนี้ ให้มีความปลอดภัย

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :