จังหวัดมุกดาหารรับสมัครเลือกตั้ง อบต. วันแรกบรรยากาศคึกคัก ภายใต้การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

จังหวัดมุกดาหารรับสมัครเลือกตั้ง อบต. วันแรกบรรยากาศคึกคัก ภายใต้การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วันนี้ (11 ต.ค.64) ซึ่งเป็นวันแรกของการรับสมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศ ตามที่ กกต.ได้กำหนดประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2564 โดยบรรยากาศเป็นไปคึกคักและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

โดยที่สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ นายสมศักดิ์บุญจันทร์ นายอำเภอหว้านใหญ่ พันจ่าเอก อมรศักดิ์ เสนสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย ผอ.กกต.ท้องถิ่น พร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่น ได้ตรวจเยี่ยมการสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งวันแรกนี้ มีผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย จำนวน 9 คน และผู้มาสมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย จำนวน 3 คน ประกอบด้วยหมายเลข 1 นายสมใจ ศรีจันทร์ อดีตข้าราชการครู หมายเลข 2 นายไพบูลย์ ทวีโคตร อดีตผู้ใหญ่บ้านบางทรายน้อย และหมายเลข 3 นายสมเกียรติ บางทราย อดีต นายก อบต.บางทรายน้อย

สมศักดิ์ บุญจันทร์ นายอำเภอหว้านใหญ่ กล่าวว่า จากการออกตรวจเยี่ยมการรับสมัครรับเลือกตั้งที่อบต.ป่งขามดงหมูและที่ อบต.บ้านบางทรายน้อย บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยที่ อบต.ป่งขามดงหมู มีผู้สมัครนายก 2 คน พร้อมกองเชียร์มาให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมาก ภายใต้การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ก็อยากเชิญชวนพี่น้องได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 28 พ.ย. 64 ที่จะถึงนี้ และรณรงค์เลือกตั้งด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ให้มีความเป็นกลางมากที่สุด

นางสาวพิมล โพนทราย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร ที่เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการรับสมัครเลือกตั้งในท้องที่อำเภอต่างๆในวันนี้ บอกว่า หลายพื้นที่มีความคึกคัก หลังจากไม่ได้มีการเลือกตั้งมานานเกือบ 10 ปี โดยได้ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ทั้งนายกและสมาชิกสภาตำบล หากรู้ว่าตนเองขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัคร ยังฝ่าฝืนลงสมัครรับเลือกตั้ง ก็จะมีโทษตามมาตรา 120 ที่บัญญัติว่า ผู้ใดลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ หนึ่งปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 20 ปี

สำหรับจังหวัดมุกดาหารมี องค์การบริหารส่วนตำบล ที่จะดำเนินการเลือกตั้ง ในพื้นที่ 7 อำเภอจำนวน 29 แห่ง ประกอบด้วยอำเภอเมืองมุกดาหาร 2 แห่ง อำเภอคำชะอี 9 แห่ง อำเภอดงหลวง 3 แห่ง อำเภอดอนตาล 5 แห่ง อำเภอนิคมคำสร้อย 6 แห่ง อำเภอหนองสูง 2 แห่ง และอำเภอหว้านใหญ่ 2 แห่ง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :