จังหวัดมุกดาหารจัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จังหวัดมุกดาหารจัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 ที่หอประชุม 250 ปี จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหารจัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม

นายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดเป้าหมายการฉีดวัคซีนในวันนี้จำนวน 1,000,000 โดส (หนึ่งล้านโดส) ทั่วประเทศ สำหรับจังหวัดมุกดาหารมีเป้าหมายในการฉีดวัคซีนในวันนี้ จำนวน 10,000 คน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กนักเรียนอายุ ตั้งแต่ 12 - 18 ปี เพื่อสร้างเกราะป้องกัน และเกิดความอุ่นใจต้อนรับเปิดเทอม รวมถึงการเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถติดต่อขอรับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ได้ในวันนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ของจังหวัดมุกดาหาร ให้ได้ร้อยละ 70 ภายในเดือนตุลาคม 2564 เพื่อให้จังหวัดมุกดาหารสามารถเปิดชายแดนไทย-ลาว การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติต่อไป

ข่าว - ณัฐรัชต์ หงษ์คำ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

#มุกดาหารฉีดวัคซีน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :