รายการจังหวัดมุกดาหารพบประชาชน

รายการจังหวัดมุกดาหารพบประชาชน

13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 - 09.00 น. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายกฤษณ์ แก้วทองหลาง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร ออกอากาศรายการ “จังหวัดมุกดาหารพบประชาชน” ทาง สวท.มุกดาหาร เอฟ.เอ็ม.99.25 มฮ.โดยมีนางวันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้ดำเนินรายการ

นายประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร กล่าวถึงสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 ว่า ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และขอให้ประชาชนปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด พร้อมเชิญชวนประชาขนฉีดวีคซีน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ 9

ด้านนายกฤษณ์ แก้วทองหลาง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหารกล่าวถึง สถานการณ์น้ำภาพรวมของจังหวัดมุกดาหารว่าปัจจุบันสถานการณ์ทั่วไปยังไม่มีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ สถานการณ์พายุโซนร้อน “ไลออนร็อก” ทำให้มีปริมาณฝนตกเพิ่มขึ้น ส่งผลดีต่อเกษตรกร แต่ยังไม่ส่งผลกระทบในด้านอุทกภัย ทั้งนี้จังหวัดมุกดาหารได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดมุกดาหาร ปี 2564 จังหวัดมุกดาหารขึ้น ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร อาคารสื่อสารเดิม ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 042–633–101, 042– 612–243 พร้อมทั้งตั้งคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดมุกดาหาร พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ตลอด 24

ติดตามฟังรายการย้อนหลังที่ https://fb.watch/8CFHyas9oK/

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร #จังหวัดมุกดาหารพบประชาช


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :