จังหวัดมุกดาหาร ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

วันนี้ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. ที่หอประชุม ๒๕๐ ปีมุกดาหาร อ.เมืองฯ จ.มุกดาหาร นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนางอิสรีย์ มั่งคั่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ข้าราชการทหารตำรวจ พลเรือน ตุลาการ อัยการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนทั่วไป ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๔๕ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๔๔ พรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

สำหรับพระราชประวัติ พลเอกหญิง สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๑ ณ ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พระนามเดิมว่า สุทิดา ติดใจ เป็นพระธิดาของนายคำ ติดใจ กับคุณหญิงจั่งเฮียง ติดใจ พระองค์เป็นสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ส่งเข้ารับราชการทหารในหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ทรงดำรงตำแหน่งสูงสุดเป็นรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ นอกจากนี้ยังทรงดำรงตำแหน่งเป็นราชองครักษ์เวรในพระองค์และพระบรมสานุวงศ์หลายพระองค์

เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต จึงทรงได้รับการสถาปนาเป็น สมเด็จพระราชินีสุทิดา ทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศ ฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ สถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินี เป็นสมเด็จพระบรมราชินี ทรงพระนามว่าสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการปฏิบัติงานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะและความจงรักภักดี มีพระปรีชาสามารถเป็นที่ประจักษ์แก่พสกนิกรชาวไทย

.

ข่าว : อรรถพล หมื่นทุม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :