ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 เครื่อง พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 15 ชุด และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 15 ชุด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร
เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 เครื่อง พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 15 ชุด และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 15 ชุด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื.pdf |


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม